Miodowy groszek" i wszystko, wszystko, wszystko

Zajrzałem na forum Travelers of Azeroth, mojej europejskiej gildii, z której odszedłem do RuVoV w październiku. Od wydania 3.3 minęły już cztery miesiące, a chłopaki nie wyszli poza drugi kwartał. Dopiero niedawno zdjęli Tuchlopuza...