Dzieci Gniewu

Jakieś dwa miesiące temu przeczytałem na jednym z anglojęzycznych blogów World of Warcraft ciekawy artykuł o kilku pokoleniach graczy. W skrócie sprowadza się to do tego. W czteroletniej historii gry wyraźnie wyróżniają się trzy...